Uitnodiging Algemene Vergadering 24/03/2024

  • Posted on: 6 March 2024
  • By: Stanley

Het bestuursorgaan van de Koninklijke Tennisclub Wase stelt het ten zeerste op prijs u uit te nodigen op de jaarlijkse algemene vergadering, die doorgaat op zondag 24 maart om 15:30 uur in het clubhuis.

Dagorde:

1.     Verwelkoming;

2.     Jaarverslag van de schatbewaarder;

3.     Jaarverslag van de secretaris;

4.     Kwijting van het bestuursorgaan;

5.    Wijziging van de statuten conform de nieuwe wetgeving;

6.     Verkiezing van 2 nieuwe leden voor het bestuursorgaan;

7.     Toekomstplannen;

8.     Afsluitend woord..

Kandidaten:

-       de heer Geert Pauwels - uittredend en herkiesbaar

-       de heer Gunter De Meyer - uittredend en herkiesbaar 

Aangezien er geen nieuwe kandidaturen ontvankelijk verklaard werden, zal er tijdens de algemene vergadering geen stemming nodig zijn. Geert Pauwels en Gunter De Meyer zullen bijgevolg automatisch herverkozen worden.

Wij danken u bij voorbaat voor uw gewaardeerde aanwezigheid.

Met sportieve groeten, 

Het Bestuursorgaan