Klusjesdag zaterdag 07/04

  • Posted on: 4 April 2018
  • By: Nicolas

Beste leden,

Aanstaande zaterdag hebben we in aanloop van het lente- en zomerseizoen weer de jaarlijkse klusjesdag gepland. In de stralende lentezon gaan we de club weer zomerklaar krijgen, waarvoor alle hulp meer dan welkom is!

Op het programma staat onder andere:

- Tribune zitklaar maken

- Terras + meubels schoonmaken

- banken schoonmaken en herschilderen

- onderhoud van het groen

- ...

 

Hopelijk zien we jullie opnieuw in grote getale verschijnen!

Verslag bestuursvergadering 28/02

  • Posted on: 7 March 2018
  • By: Nicolas

Beste leden,

We proberen oppnieuw de draad op te pikken met het regelmatig communiceren van de verslagen van de bestuursvergaderingen.

Hierbij het laatste:

-  overlopen van de algemene punten op het programma van de Algemene Vergadering: twee herverkiesbare kandidaten Aaron en Nicolas en een kandidaat om in het bestuur te komen, namelijk Stanley Vassalo. 

- op 09/01 werd de aankoop van het bos achter de club bij de notaris betekend

Eerste Free 2 Play was een succes!

  • Posted on: 7 March 2018
  • By: Nicolas

Met circa 50 inschrijvingen kon wel worden gesteld dat er veel interesse was naar deze nieuwe formule!

Door een aantal last-minute wijzigingen liep niet alles zoals gepland, maar de algemene reacties van de deelnemers waren zeer positief. Hopelijk hebben we er wat kunnen warm maken voor een lidmaatschap.

To be continued!!

Pagina's